Referencer

Se et udpluk af vores tidligere udførte arbejde her.

Støbning af fundament til nyt hus

Levering og montering af nye permanente tavler ved Bigadan A/S i Grenaa

Den udførte opgave omfattede levering og montering af nye permanente tavler ved Bigadan A/S i Grenaa. Som en del af projektet blev der installeret flere tavler rundt omkring på virksomhedens område for at forbedre skiltningen og informationen til medarbejdere, besøgende og leverandører.

Læs mere om vores tilbud for afspærring her.

Udskiftning af fortov i Ørum Viborg

Vi har udskiftet fortovet i Ørum Viborg, hvilket har forbedret både sikkerheden og komforten for borgerne i området. Det nye fortov vil give mere plads til gående og cyklister, så de kan føle sig mere sikre i trafikken. Arbejdet er blevet udført af erfarne fagfolk, der sørger for, at arbejdet er udført effektivt og professionelt.

Udførsel af belægning omkring nyt sommerhus

Vi har udført belægning omkring et nyt sommerhus, så huset bliver så attraktivt som muligt. Det er en vigtig del af byggeprocessen, da der skal være en grundig plan for, hvordan det skal bære regnvandet væk fra huset. Under arbejdet bliver der altid taget højde for stigninger, niveauforskellige, dræningsbehov osv.

Læs mere om vores tilbud for belægning her.

Støbning af læsse rampe til ny hal

En vigtig opgave vi har udført, er støbning af læsserampe til den nye hal. Arbejdet er gjort omhyggeligt, hvor planlægningen og udførelsen sikrer en sikker og holdbar konstruktion. Vi har udarbejdet en detaljeret tegning og brugt de bedste kvalitetsmaterialer.

Se hvilke arbejdsopgaver vi varetager her.